Om Visens Venner København

Visens Venner har sin rod i Sverige. Evert Taube var det naturlige centrum i en kreds af svenske visefolk, som mødtes i “Gyllene Freden” i Gamla Stan i Stockholm. Han blev en af initiativtagerne til Samfundet Visans Vänner i Stockholm, som blev stiftet i 1936.

Fra Sverige bredte interessen sig til de andre nordiske lande. Imod slutningen af anden verdenskrig – i 1944 – skabtes en forening i Oslo og i 1945 i Helsingfors. I Danmark blev den første forening, Visens Venner i København, stiftet i 1953 med digteren Sigfred Pedersen som den første formand. I årenes løb er antallet af foreninger vokset betydeligt, og der er foreninger med navnet Visens Venner i samtlige nordiske lande. Læs mere om dem på Visens Venner i Danmarks web-side!

Et fælles træk for foreningerne er, at de rummer en kerne af medlemmer, som beskæftiger sig aktivt med visen – som sangere, komponister, digtere, akkompagnatører m.v. De fleste danske foreninger har tillige en Vennekreds bestående af viseinteresserede, som ved foreningernes arrangementer fortrinsvis er aktive tilhørere.