Vennekredsen

Vennekredsen

Som medlem af Visens Venner København kan optages enhver, der interesserer sig for visekunst. Her kan du læse foreningens vedtægter (ca. 31 KB i pdf-format).

Kontingentet.

Årligt kontingent på 200,- Betales senest 1. Februar

Beløbet indsættes på foreningens konto 1551 000 549 6624 (husk at angive indbetaler).

Det er også muligt at betale med mobilpay på nr. 145615

Vennekredsen udgøres af de medlemmer, der ikke er aktive på de skrå brædder, men som kommer til visearrangementerne og lytter og klapper. Hvis du vil være medlem af vennekredsen, skal du henvende til dig til vores vennekredskontakt:

Marianne le Dous
Mail:mledous7gmail.com
Mobil: 42444642

Vi glæder os til at høre fra dig!