Bliv medlem

Som medlem af Visens Venner København kan optages enhver, der interesserer sig for visekunst. Her kan du læse foreningens vedtægter (ca. 31 KB i pdf-format).

Kontingentet i 2018 er 200 kr., som indsættes på foreningens konto med registreringsnummer 1551 og kontonummer 000 549 6624 (husk at angive indbetaler). Melder du dig ind for første gang, så underret venligst kassereren om din adresse og mailadresse.

Aktive medlemmer

De aktive medlemmer udgør foreningens kerne, idet de tilrettelægger foreningens arrangementer og er de optrædende ved viseaftenerne.

Med mellemrum samles de aktive medlemmer til “hulemøder” (se ovenstående kalender), som er sammenkomster, hvor man hygger sig og synger for hinanden. Her har man mulighed for at eksperimentere, afprøve nye viser og få feed-back på sine præstationer.

Hvis du har lyst til at blive aktivt medlem af Visens Venner, skal du gennemgå en optagelsesprøve. Henvend dig til vores aspirant-kontakt hvis du ønsker at blive vise-aktiv. Her kan du læse introduktionen til aspiranterne (ca. 72 KB i pdf-format).

Vennekredsen

Vennekredsen udgøres af de medlemmer, der ikke er aktive på de skrå brædder, men som kommer til visearrangementerne og lytter og klapper. Hvis du vil være medlem af vennekredsen, skal du henvende til dig til vores vennekreds-kontakt

Vi glæder os til at høre fra dig!