Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

Referat fra Generalforsamling i VVK

Onsdag d. 3. april 2024 kl. 19:00 Griffenfeldsgade 58, København N

18 medlemmer tilstede

1. Valg af dirigent og referent

Jørn Schlichting blev valgt til dirigent med applaus. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Bestyrelsens beretning

Beretningen er godkendt med APPLAUS.

3. Regnskabet

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelse

Godkendelse af nuværende bestyrelse. Kim, Didde og Stampe blev genvalgt.

5. Valg af revisor

Ulrik blev genvalgt.

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Budget og fastsættelse af kontingent.

Rettelse i budgettet: Coda afgift på kr. 2.357 slettes. DS betaler.

Da beløbet er fra 2023, skal det ikke slettes. (Stampe)

Nuværende kontingent fastholdes.

8. Eventuelt

Drøftelse af lokaler til hulemøder.

Der var klar stemning for, at vi udskifter Odensegade med Griffentfeldsgade 58, Danske Seniorer. Ved håndsoprækning markerede alle tilstedeværende en positiv holdning til DS lokalerne.

Koncerter ”ud af huset”.

Vi fokuserer på fire temaer, som vi kan byde ud med til koncerter. Plakater er allerede udarbejdet. Det er Lissy, Kim og Flemming der er tovholdere. Lissy sender emnerne ud til alle aktive, som så kan melde deres ønsker og tilbud tilbage til hende.

Hulemøder:

 Vi vil arbejde på mere levende og aktive hulemøder, evt. starte med at spise sammen, flere opfordringer til at komme frem med noget etc. Der er stemning for at hulemøderne får mere vægt end koncerterne, til fremme af medlemmernes trivsel.

Dirigenten takker for god ro og orden og en frugtbar debat.

Bestyrelsens beretning. April 2024.

Jubilæet.

Ved generalforsamlingen d. 29. marts 2023 havde bestyrelsen været i gang et år med planlægning af foreningens 70-års jubilæum. Da den nye bestyrelse havde konstitueret sig, gik slutspurten ind, og selv om vi blev ramt af uventede bump undervejs, nåede vi i mål – og kunne præsentere en flot dag for omkring 112 gæster. Eftermiddagskoncert, middag på Food Club og aftenkoncert, hvor vi havde besøg af Rasmus Krogsgaard. Efterfølgende er der inkasseret mange rosende ord – og vi, der deltog følte, at det var alt sliddet værd.

Sommerkoncert.

Sommerkoncerten i Højskoleforeningens smukke have blev afholdt udendørs i fint solskinsvejr. Selvom blæsten drillede og forsøgte at stjæle både tekster og noder, så fandt vi ud af det – der var gang i tøjklemmerne. Vi havde 40 betalende, glade gæster – også nogen vi ikke havde set før. Flaget stod i vandret sus, alle præsterede deres bedste, og vi blev meget hurtigt enige om, at traditionen skal fortsætte.

Bolig-udfordringer.

Sidst på foråret blev vi bekendt med, at Københavns Kommune overvejede at lukke Nabo Østerbro. Det blev heldigvis afværget i sidste øjeblik – og Stampe lavede aftaler med Linda om datoer for den kommende sæson. Vi fik også lov til at sætte et skab op i rummet i Odensegade – så der blev købt skab, og vi fik ryddet op i alle vores ting – i hele rummet faktisk.

I august fik vi så pludselig en uvenlig mail fra Østerbro Lokalråd, hvor de i ubehagelige vendinger meddelte os, at vores aftaler var annullerede – vi kunne ikke være der mere, medmindre vi betalte 600,- pr gang. Desuden skulle vi flytte vores skab med indhold – og at det ”var sidste dag i går”. Vi fandt en løsning, vi betalte, men for at gøre den historie færdig, fandt Nabo Østerbro’s nye bestyrelse så på, at vi skulle aflevere vores nøgler. Vi kunne få dem udleveret ved personlig henvendelse, når vi skulle bruge lokalet. Hvordan skulle vi nu få hentet vores ting til koncerterne? Nabo Østerbro accepterede, at vi har ét sæt nøgler – og de er at finde hos Lissy.

Samtidig med det ville Krudttønden ikke skriftligt forlænge vores kontrakter efter nytår. Det blev efterfølgende til, at vi kunne være der sæsonen ud – til og med april – og det fik vi kontrakt på i januar.

Vi måtte udvise rettidig omhu og søge efter et nyt sted at holde koncerter. Og valget er faldet på Metronomen, Axel Møllers Have på Frederiksberg. Der har vi booket september, oktober og november 2024 og fremover – og håber det bedste. Det er gratis for os at være der, og det er jo ikke noget vi brokker os ret meget over.

Landsmøde

Pga at vi i 2023 kunne fejre jubilæum synes vi da også, at det var passende, at det var os, der afholdt årets landsmøde. Efter mange møder faldt det hele efterhånden i hak. Vi fik lov at være i Københavns Højskoleforening i Vanløse, og for at holde priserne nogenlunde i ro, stod vi selv for rigtig meget af det. Føtex leverede frokost og kage, Kokken og Jomfruen kom med en fin buffet til om aftenen. Det blev et godt møde med 65 deltagere og de fleste af viseforeningerne var repræsenteret. FU kom igennem med alle deres forslag, og Formanden, Ib Østergaard, blev genvalgt. Vejret viste sig fra sin smukkeste side, og efterfølgende følte alle, at det havde været en god dag, men hul i huen hvor var vi trætte efter en 14 timers arbejdsdag.

Ryslinge.

Også i 2023 har VVK været flot repræsenteret på visekurset i Ryslinge – men desværre blev det sidste gang, at vi kunne mødes netop der – i Ryslinge. Pga uenigheder, som jeg ikke finder det nødvendigt at gå ind i, er der gang i at finde et nyt sted, hvor viseforeningerne kan mødes i visernes verden – og hvis vi er rigtig optimistiske bliver det sommeren 2025.

Danske Seniorer.

Formanden foreslog først på sommeren, at VVK skulle meldes ind i Danske Seniorer. Da resten af bestyrelsen havde accepteret, at det måske var en god idé, gik Kim og Lissy til møde med Danske Seniorer i Griffenfeldsgade. Vi er meldt ind med virkning fra 31.12.2023

De udsender 6 blade om året, hvor vi har mulighed for at reklamere for vores koncerter. Derudover kommer der et nyhedsbrev ca. 2 gange om måneden, og her kan vi gøre lidt reklame for den kommende viseeftermiddag – Lissy sender et kort ”skriv” sammen med månedens plakat til vores kontaktperson. De har også en Facebook side – den har vi overdraget til Flemming – og han sørger for at reklamere for os den vej rundt.

Koncerter.

Vellykkede viseeftermiddage er blevet afviklet med stille og roligt stigende besøgstal.

Marts: Nye nordiske: Vibeke og Stampe

September: Mageløse mænd: Marianne og Ingegerd

Oktober: John Mogensen: Annette og Flemming (som tog prisen mht besøgstal)

November: Revytekster: Lissy

Januar: Barndommens land: Didde og Kim

Februar: Lige fra hjertet: Lissy

Marts: Dissing og Ditlevsen har vi i skrivende stund til gode – men forventer naturligvis en fin eftermiddag.

April koncerten med efterfølgende Nachspiel bliver så afslutningen på en æra med koncerter i Krudttønden.

Opfordring til de aktive.

Hulemøderne: Det sidste hulemøde mødte der 22 op – det var fuldstændig fantastisk. Det vil vi gerne se noget mere af. Duk op med lidt viser i rygsækken – er der måske stemning for, at vi starter med at spise sammen?

Til Koncerterne er besøgstallet som sagt begyndt at stige  – vi sætter vores lid til Metronomen. Og så – kære aktive: Kom nu til koncerterne, selv om I ikke selv skal på. Det styrker sammenholdet og det har vi brug for.

Leif Larsen, Jørgen Ebert og Claus har desværre valgt at stoppe i VVK, det er vi naturligvis kede af.

Vi har til gengæld fået Tommy Nielsen ombord som aktivt medlem, og der er en aspirant mere på vej.

Økonomi.

Regnskabet ser fornuftigt ud på trods af, at både Odensegade og Krudttønden er dyre bekendtskaber. Men vi er fortrøstningsfulde, når vi ser fremtiden i møde. Det er gratis at være i Metronomen (fra september).

Bestyrelsen.

Bestyrelsen har fungeret fornuftigt i det forløbne år, på trods af ny, uerfaren formand. Vi er taknemlige for vores hjælpere, Hanne til plakaterne, Flemming til PR, Laila og Karin ved døren til koncerterne og Gunnar som scenemester.  En kæmpetak skal også lyde til de flittige uundværlige hænder, der møder op til koncerterne og får det hele til at fungere. Klargøring af scenen, borde, stole, lydtekniker, blomster, viseværter og musikere.

Fremtiden.

Lad os fortsætte de gode takter, som er i gang. Vi skal blive ved med at gøre os umage hele vejen rundt – vi satser naturligvis på, at alle følger med til Metronomen. Måske dukker der nysgerrige gæster op fra det nye område – gæster som forhåbentlig bliver vise-interesseret. Vi forventer også der kommer flere glade, kreative, aktive visevenner.

Vi ser fremtiden i møde med gå-på-mod og glad forventning til alt det nye, som vi ”har rodet os ud i”

Formandens kommentarer til beretningen.

Jeg går ud fra, at I har læst beretningen, så jeg behøver vist ikke læse højt – men der er et par supplerende bemærkninger.

Tak for det første år som formand, først og fremmest tak til Stampe og Kim, som har ageret loyale, trofaste støttehjul – tak for det.

Jeg var forberedt på, at det ikke var en billet til en badeferie jeg tjekkede ind i – og det kom til at holde stik. Men jeg har ikke fortrudt – endnu.

Det blev ikke oktober-koncerten der trumfede – det blev Ditlevsen/Dissing, der trak 81 gæster indenfor – og jeg er så tilpas naiv, at jeg tror, det er pga nyhedsbrevet på DS og DS’ Facebook side – der var i hvert fald en del gæster, der sagde de havde læst om os ”på nettet”.

Siden jeg har skrevet beretningen, er der også sket det, at Forretningsudvalgets formand, Ib Østergaard, har valgt at nedlægge sit hverv. Kassereren og sekretæren stod for stejlt på deres synspunkter – og Ib måtte erkende, at det begyndte at gå ud over helbredet. På landsmødet blev Tommy valgt som suppleant til FU, men det er trods alt lidt af en mundfuld at gå ind og være formand, så sekretæren har overtaget formandsstolen, og Tommy går så ind som almindeligt bestyrelsesmedlem frem til landsmødet i 2025. Både kassereren og den kst formand er på valg om et år, og Ib vil gerne fortsætte, bare ikke med den her besætning.

Men Ib har stillet sig i spidsen sammen med Jørgen Bing for at finde et nyt Ryslinge, hvor vi kan mødes en uge med glade visevenner fra hele landet.

Så jeg imødeser det næste landsmøde med spænding – det bliver Kalundborg, der holder landsmøde i 2025.

Der står også i beretningen, at der er en aspirant mere på vej, det er der ikke – hun vendte om i porten.

Jeg vil gerne sige tak for alle de søde og positive tilkendegivelser jeg har modtaget i løbet af året – det luner, og fungerer som brændstof på min motor. Og jeg tænker på det, hvis jeg iblandt synes, at det er lidt sejt.

SÅ – hvis I er klar til flere gule, glade smileyer og småtossede beskeder, så tager vi et år mere.

Lissy