Kontakt

Marianne, Kim, Didde, Stampe, Lissy, Ingegerd

Formand / Hjemmesideansvarlig

Lissy Kehlet Henriksen

Saven C2,2.-2 2630 Taastrup
e-post: lissykehlethenriksen@gmail.com
tlf.: 24409857

Kasserer

Stampe Villadsen
Livjægergade 44, 1.tv 2100 København Ø
e-post: kasserer@visensvenner-kbh.dk
tlf.: 40159581

Næstformand / Aspirantansvarlig

Kim Ravn-Jensen
Kaj Sommers Vej 38, 3320 Skævinge
e-post: kim@ravn-jensen.dk
tlf.:21458811

Ansvarlig for ude-optræden

Didde Mosegaard
Wiedeweltsgade 22, 2100 København Ø
e-post: didde.mosegaard@gmail.com
tlf.: 2348 8122

Referent

Ingegerd Hennelund
Østerbrogade 134, 4.tv, 2100 København Ø
e-post: bodilingegerdhennelund@gmail.com
tlf.: 23878614

Bestyrelsesmedlem, Vennekredsansvarlig

Marianne le Dous
Emblasgade 9, 2100 København Ø
e-post:mledous7@gmail.com
tlf.: 42444622

Foreningens PR ansvarlige

Flemming Nyvang

e-post:flnyvang@gmail.com

Vi optræder gerne ude – Visens Venner København kan med sine mange aktive visesangere tilbyde et underholdende og alsidigt program til næsten enhver lejlighed, hvor programmets varighed og indhold kan tilpasses det enkelte arrangement. Det kan være en festlig sammenkomst, en rund fødselsdag, et jubilæum, en reception, et kulturelt arrangement eller lignende. Vi kommer med min. to personer – den ene som akkompagnatør.

Aspirantforløb, ansvar og pligter for vejleder og bestyrelse

 1. Bestyrelsen udpeger aspirantvejleder, primært medlemmer af bestyrelsen. Navne på vejlederne bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside, med mailadresse og telefonnummer, så interesserede aspiranter kan kontakte én af foreningens vejledere.
 2. Når en ansøger kontakter en vejleder, bliver de udpegede vejledere enige om, hvem der skal varetage opgaven for den enkelte ansøger – og dette meddeles ansøgeren og den samlede bestyrelse.  
 3. Med udgangspunkt i de, for aspiranten beskrevne regler om valg af viser, udarbejder vejlederen – i samarbejde med ansøgeren – en plan for, hvornår og hvilke viser, der skal præsenteres. Planen sendes til den samlede bestyrelse til orientering.
  1. Vejlederen skal planlægge det således, at han / hun selv kan deltage i de hulemøder, hvor der bliver aflagt prøver. Skulle vejlederen blive forhindret, skal vejlederen sikre sig, at der som minimum er 4 – af bestyrelsen udvalgte – medlemmer tilstede ved hulemøderne, hvor aspiranten præsenterer sine viser.
  2. Vejlederen og maks. to bestyrelsesmedlemmer gennemfører en orienterende samtale med aspiranten efter præsentationen. Hvis vejlederen er forhindret, vil de to bestyrelsesmedlemmer – evt med støtte fra en udpeget, erfaren visesanger blandt de fremmødte hulemedlemmer – gennemføre samtalen.
  3. Hvis der på hulemøderne ændres i de planer, som er indgået mellem aspiranten og vejlederen, bliver de aftalte ændringer sendt ud til den samlede bestyrelse til orientering.
  4. Vejlederen sikrer, at aspiranten får svar på sin optagelsesprøve indenfor 14 dage, som det er beskrevet på hjemmesiden, men det tilstræbes, at aspiranten får svar samme aften, som sidste prøve er aflagt.