Aspiranter

De aktive medlemmer udgør foreningens kerne, idet de tilrettelægger foreningens arrangementer, og er de optrædende ved visekoncerterne.

Med mellemrum samles de aktive medlemmer til “Hulemøder”, som er sammenkomster, hvor man hygger sig og synger for hinanden. Her har man mulighed for at eksperimentere, afprøve nye viser og få feed-back på sine præstationer. Hvis du har lyst til at blive aktivt medlem af Visens Venner, skal du gennemgå en optagelsesprøve. Henvend dig til vores aspirantkontakt:

Kim Ravn-Jensen, mob. 21 45 88 11

kim@ravn-jensen.dk

Velkommen i Visens Venner København! Det glæder os, at du har interesse for viser, og at du har lyst til at dyrke viser sammen med os som aktivt medlem.

Medlemskontingentet udgør p.t. 200,-kr pr. kalenderår og det er en forudsætning, at du har betalt kontingent for at få lov til at optræde, have adgang til visekoncerterne til medlemspris, samt stemmeret til den årlige generalforsamling.

Vore visearrangementer for publikum foregår i Krudttønden, Serridslevvej 2B, København Ø. Vi har 6-7 koncerter om året og prisen for at komme ind er 45,- kr for medlemmer af Vennekredsen og 85,- for gæster.

Hvis du vil forsøge dig som visesanger eller akkompagnatør, skal du som tidligere nævnt til en optagelsesprøve, før du kan blive aktivt medlem af foreningen. Henvend dig til vores aspirantkontakt, som vil vejlede dig yderligere. Du er også velkommen til at deltage i nogle af vores hulemøder for at lære os nærmere at kende, før du beslutter dig til at gå til optagelsesprøve.

Optagelsesprøven falder normalt i to dele – to på hinanden følgende hulemøder. Du fremfører tre viser pr. gang – i alt seks viser. De tre af viserne er efter dit eget valg, og tre af viserne skal vælges, så det kan forventes, at mange af de aktive kender dem og kan sammeligne din fortolkning med andres.

Du aftaler med aspirantkontakten, når du vil på. Nok er det rart lige at akklimatisere sig, men det er ikke rart at sidde for længe og vente!

Hvis du kan akkompagnere dig selv, er det helt fint, men har du brug for en akkompagnatør, forsøger bestyrelsen at finde én til dig, som du kan øve med på forhånd. Når man synger viser, bør man naturligvis kunne både tekst og melodi, samt kunne synge rent.

Men lige så vigtigt er det, at solisten har gjort sig klart, hvad der egentlig står i teksten, og hvad man vil med at synge / foredrage netop denne vise! Hvad er det for en oplevelse, man gerne vil give / dele med publikum?

Og så er personlighed, stil, evne til at komme ud over rampen, kommunikation med publikum og alsidighed gode kvalifikationer at have!

For akkompagnatører: Hvis du søger optagelse som akkompagnatør, vil optagelsesprøven bestå i, at du akkompagnerer tre kendte viser og tre efter eget valg, og at du akkompagnerer to-tre forskellige solister. Det er vigtigt, at sanger og akkompagnatør er enige om fordelingen af “roller”, og at akkompagnatøren kender indholdet af visen for at kunne afpasse sit spil.

Efter anden del af optagelsesprøven får du så hurtigt som muligt (og senest 14 dage efter), besked om du er optaget, eller om du opfordres til at forsøge igen senere, fordi der er nogle ting, der kan forbedres, samt oplysning om relevante kurser.

Når du er blevet optaget som aktiv, er det vigtigt, at du ofte møder op til hulemøderne og gør dig kendt, så kommende viseværter hører dig, lærer dit repertoire at kende og bliver inspireret til at sætte dig på deres program. Du kan forvente at komme på programmet mindst én gang i løbet af en sæson.

Hulemøder. Udtrykket stammer fra naverne, som samledes i hulen og underholdt hinanden med, hvad de havde oplevet, erfaret og dygtiggjort sig med siden sidst de mødtes. Hulemøder afholdes ca én gang om måneden i sæsonen i Nabo Østerbro, Odensegade 6, 2100 København Ø.

Hulemøderne er hvad de aktive selv gør dem til. Det kan være fri scene, spontan visesang, udveksling af idéer og erfaringer. Man kan f.eks. spørge de mere erfarne til råds om en vise, man er i gang med. Det kan også være arbejdsmøder, hvor en mindre gruppe fremfører noget af det, de skal bruge til kommende visekoncerter, og som de gerne vil have respons på, før de går på scenen for et betalende publikum med det. Kun fantasien sætter grænser for, hvad hulemøder kan bruges til. Til hvert hulemøde tilstræber bestyrelsen at have en aftale med en eller flere akkompagnatører, som aspiranten kan kontakte. Akkompagnatøren skal have tid til at modtage / finde noder for at kunne forberede sig! Hulemøderne begynder kl. 19:00 med en fællessang. Kaffe/te/øl/vand kan købes på stedet. Formanden byder velkommen og giver eventuelle meddelelser, og derefter går man over til den planlagte dagsorden.

Hvis du er ny i foreningen, kan det være en god idé at forberede et lille sæt (to-tre viser), og meddele formanden eller hulemødelederen, at du gerne vil optræde helt uforpligtende, så du ikke sidder og brænder inde med det af bar beskedenhed. Det er man velkommen til ved et par hulemøder, inden man føler sig klar til de endelige optagelsesprøver. Aspiranter, som har meldt sig til optagelsesprøve, har altid førsteprioritet.

Selv om bestyrelsen med ovenstående har forsøgt at give dig nogle oplysninger om forskellige vaner og praksis i foreningen, sidder du sikkert tilbage med en stribe spørgsmål. Kom frem med dem. Hvis den første ikke kan svare, kan vedkommende henvise dig til én der kan.

Husk, det hedder VISENS VENNER, hvilket både betyder, at medlemmerne er venner af visen og venner med visevennerne. Tag det ikke ilde op, hvis du oplever, der falder en kritisk bemærkning. Det er ikke ondt ment – tværtimod. Det er ment som en håndsrækning til at blive endnu bedre, og til at få endnu mere succes på scenen. Som visesanger bliver man aldrig udlært. Man bliver ved med at arbejde på at udvikle og forny sig – forhåbentlig!

Aspirantforløb, ansvar og pligter for vejleder og bestyrelse

 1. Bestyrelsen udpeger aspirantvejledere, primært medlemmer af bestyrelsen. Navne på vejlederne bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside, med mailadresse og telefonnummer, så interesserede aspiranter kan kontakte én af foreningens vejledere.
 2. Når en ansøger kontakter en vejleder, bliver de udpegede vejledere enige om, hvem der skal varetage opgaven for den enkelte ansøger – og dette meddeles ansøgeren og den samlede bestyrelse.  
 3. Med udgangspunkt i de, for aspiranten beskrevne regler om valg af viser, udarbejder vejlederen – i samarbejde med ansøgeren – en plan for, hvornår og hvilke viser, der skal præsenteres. Planen sendes til den samlede bestyrelse til orientering.
  1. Vejlederen skal planlægge det således, at han / hun selv kan deltage i de hulemøder, hvor der bliver aflagt prøver. Skulle vejlederen blive forhindret, skal vejlederen sikre sig, at der som minimum er 4 – af bestyrelsen udvalgte – medlemmer tilstede ved hulemøderne, hvor aspiranten præsenterer sine viser.
  2. Vejlederen og maks. to bestyrelsesmedlemmer gennemfører en orienterende samtale med aspiranten efter præsentationen. Hvis vejlederen er forhindret, vil de to bestyrelsesmedlemmer – evt med støtte fra en udpeget, erfaren visesanger blandt de fremmødte hulemedlemmer – gennemføre samtalen.
  3. Hvis der på hulemøderne ændres i de planer, som er indgået mellem aspiranten og vejlederen, bliver de aftalte ændringer sendt ud til den samlede bestyrelse til orientering.
  4. Vejlederen sikrer, at aspiranten får svar på sin optagelsesprøve indenfor 14 dage, som det er beskrevet på hjemmesiden, men det tilstræbes, at aspiranten får svar samme aften, som sidste prøve er aflagt.  

Hvor der synges – vær ej bange! Onde mennesker kender ingen sange!

Med venlig hilsen, Bestyrelsen, Visens Venner Købehavn

Stampe Villadsen, Formand

Kim Ravn-Jensen, Næstformand

Annette S. Gregersen, Kasserer

Flemming Nyvang, Bestyrelsesmedlem

Didde Mosegaard, Bestyrelsesmedlem

Lissy K. Henriksen, Bestyrelsemedlem