For medlemmer

Her er information der mest er relevant for medlemmer af Visens Venner København

Mødestedet er Nabo Østerbros lokaler på Odensegade 6, 2100 Østerbro. 

Det nemmeste er at tage bus eller metro til Trianglen. Det næstbedste S-tog til Østerport eller Nordhavn Station. 

Parkering er svært, men kan sikkert lade sig gøre på Øster Allé eller Nordre Frihavnsgade.

Amatører – vi er amatører! Men vær nu stolt af det!

En amatør (af lat. amare, at elske) betegner et menneske med lidenskabelig eller kærlighedsfuld tilgang til et område i livet – f.eks. et fag- eller kunstområde, som mest finder sted i fritiden og derfor er en hobby. På denne vis adskiller en amatør sig fra en professionel, eller en som sigter mod at blive professionel, der har til formål at leve af sin gerning.

Da en amatør i ordets betydning har lidenskaben og ikke levevejen som sit primære fokus, og ikke som den professionelle må efterleve samfundets minimumsstandarder og regler på området, har amatøren ofte mindre almen anerkendt erfaring med arbejdet end den professionelle. Ordet “amatør” bruges derfor ofte (nedsættende) om et menneske, som menes ikke at gøre sin opgave godt nok, men er ikke i sig selv en definition på lav arbejdsmæssig eller kunstnerisk kvalitet, lav etik elller mangel på disciplin.

Snarere end at indrømme uvidenhed eller inkompetence (af mange fejlagtigt antaget at være permanent tilstande), er det samtidig blevet almindeligt at undskylde eget dårligt udførte arbejde eller ringe formåen eller talent med brugen af ordet “amatør”.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopædi)

   

               

   

         

Referat Generalforsamling VVK

Afholdt Mandag den 10. maj 2021 kl. 19.00 i Københavns højskoleforening, Damstien 25, Vanløse
24 fremmødte, hvilket vakte stor gensynsglæde og snakkelyst.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent : Jørn Schlichting, Sol
 2. Bestyrelsens beretning : Stampe! tilføjelse til den skriftlige beretning: Christina fra baren i
  Krudttønden er død. Bemærkninger:
  Ayio: Lokalet på Østerbro er vanskeligt at komme til. Svar: Lokalerne er gode, og tingene
  fungerer, men med offentlig transport fungerer det rigtigt fint.
  Sol: Lad os samle de ”gamle” medlemmer for ideer til 70-årsjubilæeet. Beretning godkendt.
 3. Regnskabet. Ulrik har som revisor godkendt regnskabet pr. mail. Corona influerer på regnskabet.
  Indtægter er faldet ca. 12.000 kr. Til gengæld har vi ikke betalt lokaleleje, haft udgifter til
  landsmøde, etc, så samlet lander vi med et årsoverskud 14.000kr ved ikke at lave noget!
  En forening som vores skal ikke tjene penge. Der er oprettet en ”formålsfond” så alt hvad vi
  tjener ved udeoptræden indgår i denne kasse, som må bruges til Foreningens formål – nemlig at
  styrke interessen for visekunst og særlig at bevare og udvide kendskabet til dansk visekunst.
  Pengene bruges derfor til kurser, instrumenter etc.
  Regnskab godkendt.
 4. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 2 x Vibeke træder ud. Bestyrelsen foreslår Lissy
  og Flemming. Begge blev valgt med applaus. Bestyrelsen består herefter af Stampe, Sol,
  Annette, Didde, Lissy, Flemming.
 5. Valg af revisor. Ulrik modtager genvalg. Valgt.
 6. Indkomne forslag. Ingen
 7. Budget og fastsættelse af kontingent. Medlemmerne har ikke fået koncerter for deres
  kontingent. Derfor venter vi med kontingentopkrævning til august, og indkræver derfor kun ½
  kontingent for 2021. Samlet budgetteres med et underskud på ca. 6.000, hvilket godt kan
  forsvares når overskuddet i 2020 var så stort
  Vi får måske lidt indtægt på Højskole-koncerterne.
  Vi abonnerer på bladet ”Viser”, hvor Kim er redaktør. Vi modtager et antal eksemplarer til
  fordeling blandt de aktive.
  Ingen grund til kontingentændring. Budgettet er godkendt.
 8. Eventuelt : Ingen bemærkninger. Tak til dirigenten. Tak til Lissy for lækker kage. Stampe slutter generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen blev næste sæson drøftet mellem medlemmerne
Planlagte koncerter: OK forslag, men der skal byttes rundt, idet der er problemer med Vibeke Kirst og januar koncertdato.

De fire vise mænd forår skal flyttes. Stampe forsøger at pusle brikkerne på plads til alles tilfredshed. Spørger Lilian, om hun sammen med Stampe kan klare Bellmann i januar.


Febr 22: Grand prix Sol. Ligger fast – resten kan blive byttet rundt. Der kommer en god løsning om ikke i morgen, så snart.
Marts: Studenterrevyer, Anders Gade
April: 4 vise mænd Vibeke Kirst, Ragnhild Dissing, Claus Alsted og Jørgen Aagaard
Sept: Højskolesangbog Vibeke Kirst, Ragnhild Dissing og Didde Mosegaard


Ideliste
Okt: tema x3 (4?) Vibeke Broby.
Nov: John Mogensen, Flemming
Jubilæumsår:
Jan 23: Ivy & koryfæer
Febr: flere koryfæer
Marts: egne aktive tekst-og musikskrivere Kim

April Lissy : Pigenavne
Flere forslag: Bare mænd.
Nanette-sange!
Nye Nordiske
Fester: Leon har 40 års jubilæum i år, Ivy 40 år i 2022, Ulrik kom ind i 77.


Herefter gik vi over til det væsentlige: at synge viser
Leon: Der er ingen ko på isen, bare rumpen er på land Poul Eje, Finn Kraussmann
Poul Emil, Grete: Noget om adspredthed Halfdan Rasmussen, Østen Warnabink
Poul Emil: Bellmann: druk, elskov, god mad Er jeg født, så vil jeg leve.
Didde: mel. Se nu stiger solen, om Mink- gas – corona – skrevet i nov. 20.
Marianne, Tom: Pernille Plesner, Kr. Søgård: Hvad skal vi have og spise i dag?
I en gade gik jeg engang- Gi’ mig nærvær og klar besked, gi’ mig klar besked, Lars Lillholt
Stampe/Lise: Om forladelse, Emilie- Osvald H- Robert Arnold, Kaj Evans
Vibeke Broby: Det er en mellemting imellem, Nicolajsen – Amdi Riis
Lissy: Slå et slag for det gode humør Ida From, Krogsgård
Ivy, Jørn: Ellen Heiberg: Marianne Knoor (”Suppedamen”): Evigheden
Sol: Den dresserede mand, Jesper Kjær/ Sommerglæder Lars Kanit
Mette: Det var en lørdag aften, folkevise
Jørgen Ebert: Hr. Petersens rejsningsproblem mel. Græshoppen og valmuen
NB! Bonusoplysning: “Skattejagt på Grønland”. Stampe medvirker i de 3 programmer, der sendes om “De hemmelige koldkrigskasser på Grønland” mandage d. 5., 12., og 19. juli.

BESTYRELSENS BERETNING
Afgivet skriftligt af Stampe Villadsen maj 2021
Det har været et mærkeligt år – også for Visens Venner i København. Coronaen har lagt sin klamme hånd
over stort set alt vi har beskæftiget os med – hulemøder og koncerter i Krudttønden. Dette er sket enten i
form af, at medvirkende har været smittet, og vi derfor har været nødt til at aflyse, eller
forsamlingsforbuddet har gjort, at vi ikke har kunnet samle mere end 5 eller 10 personer, hvilket har gjort
både hulemøder og koncerter umulige.
Arrangementerne i Krudttønden
Siden sidste generalforsamling, som blev udskudt til september 2020, har det kun været muligt at afholde 2
koncerter, begge i november – en periode hvor Coronaen netop var på så et lavt niveau, at vi kunne holde
koncerter – dog ikke med mere end ca. 40 – 45 personer de medvirkende inklusive. På trods af det lave
deltagerantal var fornemmelsen, at det var meget velkomment, at vi holdt koncerterne. Alle trængte til at
komme ud og blive underholdt – eller underholde.
Det var to koncerter med forskelligt fokus. ’SOS – Kloden kalder’ en Klimakoncert, med et gennemgående
tema om klimaet og menneskenes indflydelse på samme, og så en mere VVK traditionel koncert, ’Sørensen
og Lund svinger pisken’, hvor fokus var på sangskriverne Carl-Erik Sørensen og Henrik H Lund.
Derudover var der planlagt en lang række koncerter. Disse ligger nu på lager, og vil blive taget op i den nye
sæson som starter op den 26.september 2021.
Øvrige arrangementer
Mange af corona-restriktionerne ser lige nu ud til at stoppe den 6.maj. For at råde bod på nogle af de
aflyste koncerter er vi gået sammen med Københavns Højskoleforening og afholder i dette regi 3 koncerter
i maj og juni. Første koncert afholdes søndag den 9.maj hos Københavns Højskoleforening på Damstien 25 i
Vanløse
Hulemøderne
Hulemøder har der kun været et par stykker af siden sidste generalforsamling, men det nye hulelokale hos
Nabo Østerbro, fungerer glimrende, og de møder, der har været, har været velbesøgte. Stedet fungerer
godt som mødelokale, men også et sted, hvor der er mulighed for at afholde prøver i forbindelse med
hulemøderne, eller som sted for generalprøver. Det sidste kan vi dog kun bruge mod betaling af lokaleleje.
Markedsføring PR
Den ny hjemmeside fungerer, og fungerer godt, selv om Lissy og Gunnar har haft en masse bøvl med at
opdatere i forbindelse med at koncerter er blevet udskudt eller aflyst. Hjemmesiden skal dog stadig
forbedres, blandt andet med mere målrettet information til de aktive i foreningen. Hjemmesiden bliver
forsat suppleret med nyhedsbreve fra bestyrelsen.
Plakater laves i smukkeste udformning af Hanne, og gennem Krudttønden bliver plakaterne sammen med
en kort beskrivelse nu lagt på Krudttøndens egen hjemmeside og desuden automatisk videresendt til
’Kultunaut’ og til ’Brug Byen’
Enkelte medlemmer lægger plakat og pressemeddelelsen på Facebook. Det vil dog være dejligt om flere
ville tage denne ide op, så vi kan få fuldt hus, når vi nu genoptager koncerterne i efteråret – forhåbentligt
uden restriktioner.

Medlemmer
Status for de aktive er uforandret siden sidste generalforsamling.
Bestyrelsen håber, at den lange inaktive periode under Corona ikke har påvirket lysten til være med og
optræde i foreningen, ligesom perioden forhåbentligt ikke har påvirket vores øvrige medlemmer til at
komme og overvære koncerterne.
Økonomi
Regnskabet for 2020 viser et stort overskud. På grund corona og den lave aktivitet er landsmøder og
regionalmøder i Visens Venner Danmark aflyst. Hulemødeudgifter er skåret væk. Til gengæld har vores
medlemmer ikke fået det de har betalt for. Kontingent for den 2021 er derfor skåret ned til 100 kr, som
først opkræves når den nye sæson starter i september.
70 års Jubilæum
Der skal også kigges fremad og tilbage. 9.februar 2023 – om knap 2 år har VVK 70 års jubilæum. Selv om der
synes at være lang tid til, skal vi allerede nu have nedsat et festudvalg så der kan komme styr på rammerne.
Stedet hvor jubilæet skal holdes, formen for arrangementet, gæsteinvitationer og meget mere.
Bestyrelse og praktisk arbejde
Bestyrelsen fungerer trods corona, også selv om vi ikke har mødt hinanden fysisk mere end en gang siden
sidste generalforsamling. Resten er møderne er gennemført over Skype.
Vibeke Kirst og Vibeke Bonné synes, at det nu er tid til at takke af efter rigtig mange års solidt
bestyrelsesarbejde. Fra den øvrige bestyrelse skal der lyde et højt Tak.
Heldigvis er der hjælp til bestyrelsens arbejde fra mange aktive, så flere dele af det tidligere
bestyrelsesarbejde nu er delt ud på flere hænder. Hjemmesiden er i gode hænder hos Lissy og Gunnar,
plakaterne bliver til i Hannes kyndige hænder, og Marianne søger for den daglige kontakt til Krudttønden,
når nye plakater skal ind på deres kalender.

Velkommen til Flemming og Lissy!

Formand, altmuligmand, “blæksprutte”: Stampe

Næstformand, aspirantkontakt, referent: Sol

Kasserer: Annette

Udeoptræden: Didde

Vennekredskontakt, hjemmeside: Lissy

Lyd-og sceneansvarlig, PR: Flemming