Køreplan for viseværter

Vejledning for viseværter til Koncerter

Sæsonens samlede koncertprogram fastsættes og fremlægges af bestyrelsen senest ved forrige sæsons afslutning i april.

 • Ca 5 måneder før koncerten melder viseværten ud til alle aktive om emne og tanker om indhold. Samtidig orienterer viseværten om udvælgelses-procedure:
  • Ønsker viseværten forslag til viser og optræden fra de aktive?
  • Ønsker viseværten selv at vælge repertoire og deltagere?
 • Ca 4 måneder før koncerten sidste frist for forslag fra aktive.
 • Senest 3 måneder før koncerten sender viseværten programforslaget til bestyrelsen. Efterfølgende melder viseværten ud til alle aktive, hvem der deltager i koncerten, og dato(er) for generalprøve(r).
 • Kontakt Hanne for ideer til plakat.
 • 6 uger før koncerten skal plakaten foreligge. Den sender Hanne til Lissy, som sørger for, at den kommer på hjemmesiden.
 • Samtidig skal forslag til pressemeddelelse / reklametekst foreligge. Både plakat og pressemeddelelse sendes digitalt til Marianne, Stampe og Flemming, som alle hver især skal bruge materialet til videre ekspedering. Krudttønden stiller særlige krav til pressemeddelelsen:
  • En fed overskrift
  • Kort beskrivelse max 60 anslag
  • Beskrivelse af koncertens indhold, max 140 anslag.
 • Marianne tager sig af videre-ekspedering til Krudttønden
 • Flemming sender til den øvrige presse
 • Stampe sørger for, at udsende invitation til alle medlemmer
 • Det hele skal være klar, inden koncerten måneden før din koncert
 • Generalprøve(r) 1 – 2 uger før koncerten
 • Viseværterne bestemmer suverænt, hvem der deltager, under forudsætning af:
  • at viseværten tager hensyn til listen over frekvens for optræden (Stampe)
  • at aktive medlemmer til enhver tid er velkomne til at byde ind med forslag, velvidende, at det er uforpligtende for viseværten
 • Bestyrelsen står til rådighed med råd og vejledning
  • Aspiranter skal orienteres om denne procedure, om den halvårlige tidshorisont, om at man altid er velkommen til at byde ind, men at der ikke er garanti for deltagelse.